Как да получа фактура като потребител?

 • Услугата iDocs е изцяло съобразена спрямо Закона за електронния документ и електронния подпис. Регистрирането на потребители в системата на iDocs е напълно безплатно.
 • Когато потвърдите своята регистрацията, Вие ще можете да се абонирате за желаните от Вас издатели, включени в услугата iDocs. За получаването на една фактура могат да се абонират повече от един потребител. Единственото, което Ви е необходимо е булстатът на издателя и номерът на последната фактура, която имате издадена от този издател.
 • Вие ще получавате своите електронни фактури и документи в системата, веднага след като издателят ги генерира и подпише с електронен подпис . Издадените електронни фактури и документи се получават в техния оригинален вид във формати – PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, JPEG. Когато издалят Ви издаде електронна фактура Вие ще получите известяващ email, съдържащ кратка информация, че имате нов документ и линк към документите в системата iDocs.

 • Като потребител на електронна услуга iDocs, ще може да получавате и преглеждате своите електронни фактури и документи навсякъде и по всяко време. Нивото на защита на платформата iDocs е изключително висока.
 • Mаксимална защита на данните

  • Защита на връзката - достъпът се осъществява по криптиран HTTPS протокол, чрез използване на сървърен SSL сертификат, който служи и за гарантиране идентичността;
  • Автентикация с потребителско име и парола.
 • Един портал, много възможности

  • 24/7 достъп до Вашите електронни фактури и документи;
  • Управление на известяването по email при получаването на нов документ или електронна фактура;
  • Абониране за неограничен брой издатели;
  • Историята на преглежданите от Вас електронни фактури и документи;
  • Навременна информираност за задължения и плащания;
  • Възможност за изтегляне и разпечатване на всички видове документи;
  • Сигурност при съхранение на документите.