Как да изпратя фактура като издател?

 • iDocs е изцяло уеб-базирана електронна услуга, в която издателят може да зарежда и изпраща електронни фактури и документи на своите клиенти, чрез лесен и интуитивен интерфейс. iDocs поддържа всички формати за експортиране на електронни фактури и документи - PDF, CSV, XML, EDI.
 • Услугата Ви дава възможността да експортирате вече създадените електронни фактури, директно от Вашите финансови, счетоводни или ERP системи. Единственото изискване е електронните фактури и документи да бъдат подписани с електронния подпис на издателя. Когато фактурите бъдат генерирани и подписани се зареждат онлайн и се разпращат автоматично до абонираните потребители.

 • Издателят има администраторски профил, от който изпраща нотификационни имейли към получателите на електронни фактури и документи, съдържащи кратка информация и линк към документите. Получателят може да потвърди приемането на електронна фактура и документ и да следи историята на преглеждането му. Когато получателят на фактурата я прегледа за първи път, издателят получава потвърждение за нейното приемане.
 • iDocs Ви дава уникалната възможност сами да решите кога да експортирате и изпратите електронните фактури и документи на своите клиенти и партньори. Услугата iDocs е изцяло съобразена със Закона за електронния документ и електронния подпис.
 • Намаляване на разходите

  С премахването на ръчно въвеждане на данни, регистриране и съхранение на фактурите на хартиен носител, електронният процес по фактуриране може да доведе до икономии от 60-80 на сто.Доставчиците често са изправени пред предизвикателството да съчетават изпращането на няколко фактури едновременно, с цел да намалят разходите за куриерски услуги. От друга страна, клиентите правят плащания по няколко фактури едновременно, с цел да намалят разходите за банкови такси. Това безспорно е неудобство, което може да бъде спестено с помощта на системата iDocs.
 • Максимизиране на ползите от електронното фактуриране

  • Електронното фактуриране автоматизира напълно целия жизнен цикъл на една фактура;
  • Премахване на проблема, свързан със закъснение, повреда или загуба на документа;