За iDocs

 • iDocs – винаги на разположение

  Получаването на документи и фактури по електронен път е удобно решение както за издателите, така и за клиентите на електронни фактури и документи.
 • Какво е електронно фактуриране?

  Електронното фактуриране е обменът на фактури между доставчик и купувач, в интегриран електронен формат. Традиционно, фактурирането на хартиен носител е ръчен и интензивен процес, който е податлив на човешка грешка, което от своя страна води до увеличаване на разходите на компаниите.

 • От хартия към 100% електронна фактура

  Има неоспорими доказателства, че електронната фактура спестява пари за вашата компания. Изследванията показват, че на хартиен носител фактурата струва около 10 пъти повече в сравнение с издаването на електронна фактура.
 • Как работи iDocs?

  След като издателят подпише с електронен подпис документите, които желае да разпрати до клиентите, те се записват в системата за получаване на електронни документи iDocs. Издателят има администраторски профил, от който се осъществява изпращането на нотификационните имейли към клиентите на електронни фактури и документи, съдържащи кратка информация и линк към документите. Клиентът може да потвърди приемането на документ и да следи историята на преглеждането му.
 • Зелената идея (Едно умело използване на технологията за електронно фактуриране )

  80% от домакинствата в Европа получават документите и фактурите си под формата на хартиен носител. Всеки месец едно средностатистическо семейство получава приблизително по 10 хартиени фактури. Ако едно семейство се откаже от хартиените си фактури за година, ще спести 3 килограма хартия, над 10 килограма дървесина и над 13 килограма СО2 и вредни газове.
 • Предимства за получатели

  • Достъп до документите навсякъде по всяко време;
  • Документите се съхраняват в сигурен електронен архив;
  • По-бързо получаване на документи;
  • Управление на известяването при получаването на нов документ;
  • История на преглеждането на документите.
 • Предимства за издатели

  • Обработката на документите е съобразена с Българското законодателство за Електронния подпис и Електронния документ;
  • Спестени време и пари, необходими за разпространението на документи;
  • Поддръжка на документи в различни формати;
  • Сигурност на съхранените документи.